Produkce živého hudebního vystoupení

produkční agentura, hudební vystoupení

Hudební skupiny, orchestry, sólové zpěváky a zpěvačky…

…dle vašeho přání, naše produk ční agentura dodá jakéhokoliv umělce a hudební skupinu z ČR a SK na jaké koliv místo. Vše záleží pouze na jeho časových možnostech, vašem hudebním vkusu a ochotě finančně investovat do zážitku. Krom vystoupení samotného produkční agentura v případě potřeby zajistí kompletní technické zabezpečení vystoupení dle potřeb vybraného interpreta a potřeb vaší akce.

Produkční agemtura, Živé vystoupení

V dnešní době lze na internetu najít cokoliv, ale dobře dohodnout a úspěšně realizovat vystoupení nemusí být snadné. Vyžaduje to profesionální přístup a osobní jednání! Produkční agentura Tsunami, po letech praxe, má nemalou databázi přímých kontaktů na umělce a kapely. Osobně zná členy anebo jejich kmenové manažery. Samozřejmostí je zajištění veškerých zákonem stanovených povolení a souhlasů.

Pamatujte na přímou úměru kvality programu, finanční odměny interpreta a včasné rezervace – bookingu. Nedělejme věci pod nátlakem a v časové tísni.